Ahiret Hayatı

80 / 100

Ahiret hayatı öldükten sonra diriltmeye inanmak anlamına gelen ve islamın altı şartından biridir. 

Ahiret Hayatı Nedir?

Ahiret hayatı

Değerli Radyosen.com Ailesi aslında bu günkü sohbetimizde Cehennem ile ilgili ayetleri düşünmüştük.

Fakat Ahiret hayatını öne almayı daha uygun bulduğumdan, Cehennem ayetlerini başka bir sohbet konusunda ele almayı uygun buldum.

Değerli müslümanlar; aslında müslüman olsun olmasın, ahiret  inancı olan her dinde ve o dinin sahip olduğu kitaplarda gecen bir konudur. 

Yüce kitabımız Kur’anı Kerim Ali İmran suresi 185. Ayetinde; Her nefis ölümü tadacaktır buyururken, Bakara süresi 156.Ayetinde de Biz Allahtan geldik ve yine Allaha döneceğiz. Buyurmaktadır.

Değerli Ailem; Şunu unutmamak lazım: nasıl ki her canlının bir ömrü varsa Dünya’nın da bir ömrüm vardır. Yani vakti geldiğinde Dünya da her varlık gibi yok olup gidecektir.

Bu konuda gerek ayet ve hadisi Seriflerde bu konuya dikkat çekilmektedir.

Necm süresi 57. Ayetinde kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır ayeti bunlardan sadece biridir.

Yine; Mü’min suresi 59. Ayetinde kıyamet saati mutlaka gelecektir.

Bunda asla şüphe yoktur buyurulurken A’raf  suresi 187. Ayetinde ise: Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.

De ki: Onu ancak Rabbım bilir. Kıyamet vaktini O’ndan başka bilecek yoktur.

Ağırlığını ve dehşetini göklerin ve yerlerin kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın, bir anda gelecektir. Buyrulmaktadır.

Kesin olarak bilinen kıyamet alametleri meydana gelmeden kıyametin kopmayacağıdır.

Fakat bu alametlerin bir tanesi bile meydana geldiğinde diğerlerinin ipi kopan tespih taneciklerinin peş peşe gelmesi gibi olacağıdır.

Kıyamet günü hakkında şüphesi olanlara Kur’anı kerim Şuara süresi 18.ayetinde kıyamet günü hakkında tartışanlar apaçık bir sapıklık içerisindeler diyerek adeta cevap vermektedir.

Kıyamet kopmadan önce bazı alametler olduğunu söylemiştik. Bu alametler küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. Dilerseniz önce küçük alametlere bakalım.

Fitnelerin çoğalması, aşırı alkol tüketimi, zinanın artması, emanete hıyanet edilmesi, sebepsiz yere cinayetlerin artması ve işinin erbabı olmayanlara işlerin verilmesi sayılabilir.

Küçük alametleri büyük alametler takip edecektir. Şimdi büyük alametlere de kısaca bakalım isterseniz.

Büyük Alametler

İlk büyük alamet güneşin batıdan doğması olacak, o andan itibaren Allah Rahmet kapılarını kapatacak ve bütün insanlar nefisleri ile başbaşa kalacaktır.

Ardından bütün yeryüzünü kaplayacak bir duman ki buna Duhan denir.

Bu duman 40 gün yeryüzünde kalacak Mü’minler hafif bir nezleye tutulmuş gibi olurken, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

Deccal adında bir şahıs meydana çıkıp Allah olduğunu iddia edecektir.

Ki peygamber Aleyhisselam Adem Aleyhisselamdan kıyamet gününe kadar Deccal’den daha büyük bir belanın insanlığın başına gelmeyeceğini,

O günü yaşayacak olanlara Kehf suresinin ilk on ayeti ile son on ayetini okumalarını şiddetle tavsiye etmiş zira okuyanların Deccal denen şahsın zararından korunacakları müjdesini vermiştir.

Aslında Deccal konusu bile başlı başına bir sohbet konusu olmakla beraber kısaca bir bakmakta fayda olduğuna inanıyorum. Şöyle ki:

Deccal dediğimiz gibi Allah olduğunu iddia ederek insanların kendilerine itaat etmeleri konusunda bir takım doğa üstü olaylar gösterip insanları kandırmaya çalışacaktır.

Ne gariptir ki;

Günümüze baktığımızda Deccali aratmayacak insanları görmekle beraber onun yolundan gitmeyi maharetten ziyade iman sayacak kadar akıldan yoksun aptaldan ziyade geri zekalı diye nitelendireceğimiz insanlar azımsanacak kadar değildir.

Öyle ki Utanmasalar demeyeceğim zira utanmadan adeta Deccali aratmayacak  insanların adeta avukatlığını yapmakta ve onları dini bütün olarak anlatmaktadırlar.

Neyse konumuzu bölmeden devam edelim.

Deccalin yaptığı kötülük ve eziyetlerden müslümanların iyice bunaldığı bir zamanda İsa Aleyhisselam’ın yeryüzüne inerek Deccali öldüreceği, haç’ı kıracağı, domuzları öldüreceği ve vergileri kaldıracağını yine hadislerden öğreniyoruz.

Yine aynı zamanlarda Mehdi Aleyhisselam’ın Tirmizi’den rivayet olunan:

Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir.

Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak, zulüm ile inleyen yeryüzüne adalet getirecektir. Hadisi Şerifinden öğreniyoruz.

Ahiret ve kıyamet alametleri

Peşinden Ye’cuc ve me’cuc adında ne olduğu belirsiz iki kabile önlerine çekilmiş engeli aşarak yeryüzüne yayılacaklar,

geçtikleri yerlerde ne varsa yok edip büyük bir yokluğa sebep olacaklar, Fakat İsa Aleyhisselam’ın duası ile onlar da yok olacaklardır.

Ardından Dabbetul arz adında yine ne olduğu tam bilinmeyen bir varlık ortaya çıkarak bir elinde Musa Aleyhisselam’ın asası bir elinde ise Süleyman Aleyhisselam’ın mührü olarak yeryüzünde bulunan Mü’minlerin yüzlerini mühür ile patlatırken,

Asa ile de kafirlerin burnunu kıracak ve yüzünü parlattığına cennetlik olduğu müjdesini verirken burnunu kırdığı kafiri de cehennemde olacağını söyleyecektir.

Böylece Mü’min ile kafir tanınacaktır. Bu arada hayal dünyasında olanlara ufak bir hatırlatma;

Dabbetul arz dediğimiz varlık kovalayanın yetişemeyeceği, kacmak isteyenin ise kurtulamayacağı bir hızda olacağı için boşuna hayalini kurmayın demekte fayda olur sanırım. 

En son olarak da Hicaz taraflarından bir ateş çıkarak etrafa yayılacak , biri doğuda diğeri batıda olmak üzere Üç büyük çöküntü meydana gelerek yeryüzünde Üç parça yer batacaktır.

Ardından yine hafif bir rüzgar esecek sağ kalan ne kadar Mü’min kaldıysa o rüzgar sebeb olup onların hepsi ölecek ve kıyamet kalan İnançsızların üstüne kopacaktır.

Yüce Allah Ahir zamanda yaşadığımız ve Ahiret hayatı dediğimiz ana varmadan bir an önce aklımızı başımıza almamızı,

son nefesimizde Kelimei şahadet ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin diyerek bu günkü sohbetinizi burada bitiriyoruz.

Başka nice sohbet ve muhabbetler ile tekrar bir arada olana kadar sağ ve esenlikle ama hepsinden önce Allaha emanet olunuz. Selam ve saygılarımı sunuyorum

80 / 100

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.