Cennete girecek son Müslüman

Cennete girecek son Müslüman için Buhari’den rivayet olunan bir hadisi şerif’te; Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle der: “Ya Resulallah! Kıyamet günü biz Rabbimizi görecek miyiz?

Cennete giren son Müslüman

Cennete girecek son Müslüman

Bu soru üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem; “bulutsuz bir gecede ayın on dördünde ayın görünmesi konusunda şüpheniz olur mu?” Buyurdular.

“Hayır” cevabı üzerine Peygamber Efendimiz bu kez; “peki, hiç bir bulut güneşi engellemez iken güneşi görmek hususunda hiç şüpheniz olur mu?” Buyurdular.

Yine “Hayır” cevabı üzerine peygamberimiz Aleyhisellem “şüphesiz ki sizler de Rabbinizi bu kadar net ve berrak göreceksiniz.” Buyurduktan sonra;

“Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanır. Rabbimiz 《Her kim ki dünyada iken neye tapmış ise, O’nun peşinden gitsin.》 Buyurur.

“İşte o zaman kimi güneşin, kimi ayın, kimi ise dünyada zengin ya da itibarlı diye bilinen ve Kur’anda “tağut” diye adlandırılan ınsanların peşinden gider.”

“Yalnız benim ümmetim içinde münafıklar da olsa kimsenin peşinden gitmeyerek yerinde kalır.”

“Yüce Allah orda kalan kullarına görünerek 《Ben sizin Rabbinizim》 buyurmasına rağmen onlar; 《Rabbimiz bize gelene kadar yerimizde durur, burdan kıpırdamayız. O bize geldiğinde biz O’nu tanırız.》 Diyerek yerlerinden kımıldamazlar.”

“Allah Azze ve Celle bu sefer onlara kendisini tanıyacakları bir yüz şeklinde gelerek; 《Ben sizin Rabbinizim》 buyurur. Onlar da 《evet sen bizim Rabbimizsin 》 derler. Ve Yüce Allah Onları davet eder.”

Şimdi diyeceksiniz ki konumuz Cennete girecek son Müslüman ama, Cennete girecek son Müslüman konusuna ne zaman geleceksin?

Az sabır be Müslüman geleceğiz inşallah. Ama keşke bu sabırsızlığı imanın ile oynanırken de gösterebilseydin. Ve keşke bir Müslüman olarak önce müdahale edip sonra Allah’a havale etseydin!

Neyse, bu konuda denecek çok şey var aslında ama biz Cennete girecek son Müslüman konumuza geri dönelim.

“O gün Cehennemin ortasına Sırat köprüsü kurulur. Ümmetini sırat köprüsünden ilk geçiren peygamber ben olurum.” Diyerek devam eder Peygamber efendimiz.

Cennete girecek son Müslüman ?

“Ve o gün peygamberlerden başka kimse konuşamaz. Peygamberlerin de o gün diyecekleri tek şey, 《Allah’ım Selamet ver! Selamet ver!》 Sözünden başka bir şey değildir.

“Cehennemde sadan dikeni gibi gibi kancalar, çengeller vardır. Sadan dikeni nedir biliyor musunuz? İşte o çengel ve kancalar sadan dikenine benzer.”

“O dikenlerin boyunu ve büyüklüğünü yalnız Allah bilir. Dünyada iken günah işlemekten kaçınmayan ve işlediği günahlardan tevbe etmeden ölüp sırat köprüsünden geçenleri kapıp Cehenneme çeker.”

“Nihayet Cehenneme düşenlerin bir kısmı günahlarından dolayı sonsuza kadar Cehennemde kalırken, kimisi ise günahlarının cezasını çektikten sonra kurtulur.”

“Bunun yanında Yüce Allah cezasını çeken kullarının cehennemden çıkarılmasını meleklerine emreder, melekler de onları secde azalarından tanıyarak, Cehennemden çıkarırlar.”

“Çünkü Yüce Allah insanoğlunun secde azalarını yakmayı Cehenneme haram kılmıştır.”

“Secde azaları hariç her tarafı çektiği eziyetlerden ve azaptan dolayı kararan insanları Cehennemden çıkarıp üzerlerine ab-ı hayat suyu dökülünce, yanıp erimiş bedenleri bir anda eski haline döner ve Cennete alınırlar.”

“Fakat Cennet ile Cehennem arasında yüzü ateşe dönük bir kişi kalır. O kişi Cennete girecek son Müslümandan başkası değildir.”

《Ya Rabbi! Yüzümü şu ateşten kurtar. Dumanı ve kokusu beni kavuruyor, keskin ateşi beni yakıp duruyor》 “diye dualar edip af dilemektedir.”

“Allah’u Teala: 《Bu senin istediğin yapılacak olursa istemez misin?》 Buyurunca O kişi; 《izzetine yemin ederim ki istemem.》 Der.

Cennete girecek son Müslüman ile Allah’ın konuşmaları

“Cennete girecek son Müslüman Allah’a söz verdikten sonra Allah O’nun yüzünü ateşten çevirir, Cennete doğru döndürür. Cennetin onca güzelliğini görünce belli bir suskunluktan sonra: 《Rabbim beni Cennetin kapisina yanaştır.》 Diye dilekte bulunur.”

“Bunun üzerine Yüce Allah: 《Ey kulum! Daha başka bir şey istemeyeceğine dair söz vermemiş miydin?》 Buyurunca, 《Rabbim! Yarattığın en bedbaht ben olmayayım.》 Der.

“Peki der Allah’u Te’ala: 《bu dediğini de yapıp seni Cennetin kapısına yanaştırırsam baska bir şey istemeyeceğine dair söz verir misin?》 Buyurur.”

“Kul, 《izzetine yemin ederim ki istemem.》 Diye sağlam bir yemin edince, Cennetin kapısına getirilir. Fakat gerek Cenneti gerek Cennetin olanca güzelliğini, içerdeki neşe ve sevinci görünce yine dayanamaz.”

“Utanıp sıkılarak da olsa 《Rabbim! Yüzüm tutmuyor, utanıyorum ama beni Cennetine aldığın kullarının arasına al.》

“Yüce Allah: 《Ey Ademoğlu, yazın sana! Sen ne sözünde durmaz biriymişsin! Defalarca başka şey istemeyeceğine dair söz verdiğin halde hiç bir sözünde durmadın.》 Deyince”

“Kul utanıp sıkılarak 《Ya Rabbi! Yarattığın en bedbaht kulun ben olmayayım.》 Diye dualar edip yalvarınca bu durum Allah’ın hoşuna gider ve güler.”

“Kulunun Cennetine girmesine izin veren Allah, 《Ey kulum! Bir dileğin var mı?》 Diye buyurur. Kulu da dilediği kadarını diler.”

” İstediklerini diledikten sonra Yüce Allah kulunun unuttuğu nimetleri de teker teker hatırlatarak onları da kendisine verdikten sonra; 《Ey kulum! İstediklerinin hepsi senindir. Bir o kadarı da Benim sana verimlerimdir.》 Buyurur.”

Hatta yine Buhari’den rivayet olunan bir hadisi şeriflerinde 《Ey kulum! İstediklerini verdim, on mislini daha verdim.》 Dediği Ebu Said’i Hudri radiyallahu anhum’dan rivayet edilmiştir.

Değerli Radyosen Ailesinin birbirinden güzel fertleri; bir kul ne kadar günahkar olursa olsun, kalbinde zerre kadar da olsa iman olduktan sonra cezasını çektikten sonra Cennete gideceği aşikardır.

Kaldı ki o Cenneti kazanan her bir Müslüman için artık zaman denen kavramın olmayacağını, dolayısı ile sonsuza kadar Cennette kalacağını da gerek ayet ve gerekse de hadisi şeriflerden biliyoruz.

Cennetteki en büyük mükâfat

Peki Cenneti hak eden Mü’minlerin zaman ve mekandan uzak olan Yüce Allah’ı, hem de günde sabah ve akşam olmak üzere iki kere göreceğini de biliyor muydunuz?

Bakın bu konuda yine Buhari’den rivayet olunan bir hadisi şeriflerinde Peygamber efendimiz Salallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor?

“Bulutsuz bir gecede dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz ” yine kadın, erkek ayırmaksızın her cuma günü Allah’ın daveti üzerine O’nun yüce ziyaretine gitme şerefine sahip olacaklardır.

İşte bu Allah’ı görme şerefine sahip olanlara emin olun Cennet ve Cennette bulunan nimetlerden daha büyük bir haz ve mutluluk verecektir.

Neden biliyor musunuz? Bakın Kıyame süresi 22 ve 23. Ayetinde yüce Allah ne buyuruyor? “Nice yüzler vardır ki o gün ışıl, ışıl parlar, Rablerine bakarlar.”

Gelin bu ayeti biraz açalım isterseniz; kadın ya da erkek ayırt edilmeksizin Cennet ehlinin mertebe bakımından en üst derecede olanların sabah ve akşam Allah’ı iki kere göreceğini belirtmiştik hadisi şerife göre.

Şimdi bir düşünün ki Allah’ın huzurundayız ve Allah ile aramızdaki nurdan perde kalkıyor. Ve bir düşünün ki berrak bir gecede dolunayı gördüğümüz gibi Yüce Allah’ı görüyoruz.

İşte o zaman Yüce Allah’ın nuru bizlere tecelli ediyor. Nur’un tecelli yani yansıdığı yüzlerin o nur ile nasıl parlayacağını düşünün.

Son olarak; Hadid suresi 21. Ayetteki emir ile Cennete girecek son Müslüman sohbetimize son verelim.

“Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlamaya; Allah’a ve Peygamberine inananlar için hazırlanmış, genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan Cennete koşun.”

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.