Hazreti Hatice

18 / 100

Hazreti Hatice Kureyş’in en zengin ve en asil kadınlarından biri olup, bazı kimselere sermaye vererek ticaret yapmalarına olanak olurken aynı zamanda onların kâr ortağı oluyordu.

Hazreti Hatice


Hazreti Hatice

Peygamberimizin amcası Ebu Talip hazreti Hatice’nin yine bir kervan göndereceğini duyunca yeğeni hazreti Muhammed’e bu işe talip olmasını tavsiye etti.

Bu durum Hazreti Hatice’ye de bildirilince zaten Hazreti Muhammed’i uzaktan takip ettiği için hiç düşünmeden kabul etti. Kendisine mühim mallar emanet ederek, kölesi Meysere’yi de yanında hizmetçi olarak verip, akrabası Huzeyme’yi de refakatçi olarak gönderdi.

Busra kasabasına gelen Hazreti Muhammed getirdiği malları hiç kimsenin satamadığı yüksek bir fiyatla sattı. Yetmedi alacağı malları da bir o kadar ucuza alarak, herkesin kazanacağı kârın iki mislini kazanmış ve adeta bir rekora imza atmıştı. Çünkü o güne kadar böylesine büyük bir kâr kimseye nasip olmamıştı.

Meysere kendisine gayet nazik davranan Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i övmekle bitiremiyordu. O zamana kadar kendisine bu kadar kâr getirmeyen Hazreti Hatice de aynı şekilde Hazreti Muhammed’e yaklaşmış ve aynı şekilde iki kat kâr payı vermiştir.

Hazreti Hatice için kazandığı paradan ziyade Hazreti Muhammed gibi bir şahsiyeti kazanmak çok daha önem arz ediyordu. Ama hepsinden önemlisi böylesine bir şahsiyetin doğruluğuna ve insanlığına duyduğu hayranlıktı.

İş bahanesi ile Hazreti Muhammed ile görüşür, görüşemediği zamanlarda da kendisine hediyeler gönderirdi. Nihayet hayranlık ile başlayan duygu sevgiye, sevgi de aşka dönüşmüştü. Daha fazla beklemeye gerek yok diyerek araya aracılar koymuş ve peygamber efendimiz ile evlenmek istediğini söylemişti.

Hazreti Muhammed ile evlilik

Iki tarafın da karşılıklı olur kararı üzerine nikah hazırlıklarına başlanmıştı. Nikâh, o zamanın âdetlerine göre Hazreti Hatice’nin evinde kıyılacaktı. Her iki tarafın akrabaları gelmiş, Kureyş’in ileri gelenleri de nikaha davet edilmişlerdi.

Evlilik için gereken şeyler de görüşüldükten sonra Hazreti Hatice’nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel tarafından nikah kıyıldı. Kureyş’in ileri gelenleri de nikâh şahidi olarak orda hazır bulundular.

Hazreti Hatice için tane 20 dişi deve mihir verilen düğünde, Ebu Talip ve Varaka her iki ailenin meziyetlerini dile getiren birer konuşma yaptıktan sonra develer kesilerek davetlilere ziyafet verildi.

Ebu Talip yeni evli çifti evine davet edip yine büyük bir yemek ziyafeti vererek bu sevinci herkes ile paylaştı. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed eve geldiklerinde yeğeninin evliliğine sevinç gözyaşları döktüğü de söylenmektedir.

Nihayet birkaç gün sonra amcası Ebu Talib’in evinden ayrılıp eşi Hazreti Hatice’nin evine yerleşen Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem için aile hayatı başlamış oluyordu.

Hazreti Hatice daha önceleri başkalarının vasıtası ile ticaret yapardı. Fakat ticaret yaptığı kişiler güvenilir ve dürüst olmadıkları için çok kez beklediği kâr’ı elde edemiyordu. Ne zaman ki işlerin idaresi Hazreti Muhammed’e geçince çok büyük kazançlar elde edilmeye başlanmıştır.

Hazreti Hatice Validemiz soy yakınlığı olarak bakıldığında Rasulallah’a en yakın olan hanımlarındandır. Öyle ki soyları Kusayy’da birleşir.

Daha önce iki kere evlenmesine rağmen evlendikleri ölmüştür. Genç yaşında olmasına rağmen dul kalmış güzide bir hanım olan Hazreti Hatice’ye Kureyş’lilerden çok kişi talip olup evlenmek istemesine karşın o hiç birine sıcak bakmamış olmasına rağmen Peygamber efendimize bizzat kendisi talip olmuştu.

Yüksek bir ruha sahipti. Güzel bir ahlağa sahip olduğu için cahiliye döneminde yaşamasına rağmen kendisine Tahire yani temiz, iffetli ve pak kadın denirdi.

Hazreti Hatice yüksek bir ruha sahipti. Peygamberlikten önce olduğu gibi, peygamber olduktan sonra da o sıkıntılı anlarında bile bir an olsun eşini bırakmadı.

Hazreti haticeAşka Adanmış Bir Ömür

Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem evlendiklerinde, Hatice 40 peygamberimiz ise 25 yaşlarında idi ve 25 yıllık mutludan ziyade her yönü ile herkese örnek olması gereken bir evlilik hayatı yaşamışlardır.

O devirde bir kaç kadın ile evlilik normal göründüğü ve Peygamberimiz Salallahu Aleyhi ve Sellem’e bir çok teklif geldiği halde ve hepsinden önemlisi her defasında aralarındaki yaş farkı öne sürülmesine rağmen Hatice Validemiz hayatta olduğu sürece, Efendimiz başkası ile bırakın evlenmeyi, başkasıyla evlenmeyi düşünmedi bile.

Zira Peygamberimiz biricik aşkı Hatice her anıldığında “Bana Hatice’nin sevgisi verildi.” Buyurarak ona olan aşkını her defasında dile getirmiştir.

Diğer taraftan Hatice Validemiz Muhammed’ini öyle bir sevgi ile sevdi ki, O’na öyle bir aşk ile bağlandı ki; O’nun irade ve düşüncesi dışında hiç bir dileğe ihtiyacı kalmadı.

Hazreti Allah’ın biricik habibi olan Hazreti Muhammed Mustafa Salallahu Aleyhi ve Sellem’e peygamberlik verildiğinde ilk tasdik eden, İslam şerefi ile müşerref olan O’dur.

Nasıl ki Hazreti Havva validemiz bütün insanların annesi olarak biliniyorsa, O da Müslümanların annesi olmuştur.

Hem Müslümanların annesi, hem de Mü’minlerin annesi olan O yüce kadın, peygamberlikten önce olduğu gibi peygamberlikten sonra da en büyük sıkıntılarda bile kocasının hep yanında olmuş, sıkıntılara kocası ile beraber göğüs germiş ve bir an olsun sevdiğini yalnız bırakmamıştır.

Her zaman eşi olan Hazreti Muhammed’in en madden ve manen büyük destekçisi olmuş, etrafında pervane gibi dönmüştür adeta. Gerek zekâsıyla, sadakat ve fazileti ile vefakâr ve cefakâr eşsiz bir eş olma örneği göstermiştir.

Ölümsüz bir aşkın meyveleri

Bu mübarek evlilikten ikisi erkek dördü kız olmak üzere 6 çocukları olmuştur.

İlk doğan çocukları Kasım idi. Bunun içindir ki Araplarda adet olan ilk çocugun adı ile anıldığından, peygamber efendimize de Kasım’ın babası anlamına gelen “Ebul Kasım” denilirdi.

Peygamberimiz Ebul Kasım diye anılmaktan çok hoşlanırdı. Kasım daha yeni yürümeye başladığı başladığı günlerde Hak’ın Rahmetine kavuştu.

Diğer oğlu Abdullah da küçük yaşta vefat etmiştir. Sadece kızları büyüyüp İslam ile şereflenip Müslüman olmuşlardır.

Diğer taraftan Hazreti Fatıma hariç bütün kızları da babalarından önce vefat etmişlerdir. Sadece Hazreti Fatıma babası Hazreti Muhammed’in vefatından 6 ay sonra sonra vefat etmiştir.

Peygamberimizin kızı Zeynep doğduğu zaman Rasulallah henüz 30 yaşlarında idi. Zeynep, Ebu’l As ile evlendi. Ebul As henüz Müslüman olmadığı için Zeyneb’in hicretine izin vermemişti.

Bedir savaşında esir düşünce hazreti Zeyneb’i Medine’ye gönderme şartı ile serbest bırakılmış, daha sonra Müslüman olarak Medine’ye gelmiş ve Zeynep ile yeniden beraber yeni bir hayata başlamışlardır.

Diğer kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb’in iki oğlu ile evlenmiş, fakat İslamiyet geldikten sonra, Ebu Leheb oğullarına eşlerini boşattırmıştır. Peygamber efendimiz Rukiye’yi Hazreti Osman ile evlendirmiştir.

Rukiye’nin vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm ile Hazreti Osnan’ı nikâhlamıştır. Bu yüzdendir ki Hazreti Osman’a iki nur anlamına gelen “Zinnureyn” denilmiştir

En küçük kızı Fatıma ise, Hazreti Ali ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten Hasan ve Hüseyin adında iki çocukları olmuştur. Efendimizin nesli Hazreti Fatıma ile devam etmiştir.

Peygamberimiz Salallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz doğan her çocuğu için süt annesi tutmuş olup, ayrıca her çocuğu için akika kurbanı da kesmişlerdir.

Bir diğer oğlu İbrahim ise Mısırlı eşi Mariye’den olduysa da hicretin onuncu yılında henüz iki yaşına girmeden vefat etmiştir.

18 / 100

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.