Hazreti Musa

80 / 100

Hazreti Musa önceki makalemizin devamı niteliğinde bir sohbet olup, Musa Aleyhisselam’ın yaşadığı hayatı anlatırken bizlere verdiği ibret dolu dersleri anlatmaktadır.

Hazreti Musa

Hazreti Musa 

Değerli RadyoSen Ailesi önceki sohbet konumuzda Musa Aleyhisselam’ın hayatını anlatan bir makale, hikaye tarzı ile karşınızda olmuş ve doğumundan evlendiği güne kadar olan hayatını anlatmaya çalışmıştım.

Bu günkü sohbet konumuzu da evlendikten sonraki bölüme ayıralım dedim.

Evet aradan on yıl geçmiş, Hazreti Musa hizmetini tamamlamış geçen zaman süresince de memleketini ve yakınlarını özlemişti.

Onları ziyaret etmek için kayınpederinin kendilerine vermiş olduğu koyunları da alarak eşi ile beraber Mısır’a doğru yola çıkarlar.

Günlerce yol aldılar. Bir gece vaktiydi, yollarını bilmiyorlardı. Hava da soğuktu,

üşümeye başladılar. Bu esnada Hazreti Musa Tur dağın’ın yanındaki Tuva vadisinde bir ateş görerek:

Durun, ben bir ateş gördüm. Oradan size bir kor getiririm veya ateşin yanında bize yol gösteren bulurum” (Taha suresi: 10. Ayet) diyerek o yöne gitti.

Oraya vardığında vadinin sağ tarafında duran bir ağaçtan; “Ey Musa! Şüphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” (Kassas suresi:30. Ayet) sesini duydu.

Yüce Allah Musa Aleyhisselam’a her tarafı ateş ile çevrili bir ağaç şeklinde görünmüştü. 

Burada Allah’ın ateş şeklinde görünmesi o anda Musa Aleyhisselam’ın en çok ihtiyacı olan şeyin ateş olmasından dolayıdır.

Yalnız Taha suresi: 12 ile 16 ayetlerde geçen Tuva vadisinin de bir hikmeti vardır ki bunu da ilerideki bir sohbet ile anlatmak isterim. 

Çünkü ayetlerde Yüce Allah: ” Ben senin Rabbinim. Ayağındakileri çıkar. Zira sen mukaddes vadide, Tuvadasın.

Ben seni seçtim. Vahy olunanları dinle. Şüphesiz ki ben Allah’ım.

Benden başka hiç bir ilâh yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Kıyamet muhakkak gelecektir. 

Herkes yaptıklarının karşılığını görsün diye, zamanını gizli tutuyorum.

Peygamberlik ilk Mucizeler ve Hazreti Musa

Ona inanmayan ve kendi nefis arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helâk olursun.” buyrulmaktadır.

Ardından Yüce Allah musa Aleyhisselam’a: “O sağ elindeki nedir ey Musa?” buyurdu.

“O benim asa’mdır. Ona dayanırım, onunla hayvanlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim ve daha bir çok işlerde ondan faydalanırım.” (Taha suresi: 17 ve 18. Ayet) dedi.

“Bırak onu” buyurdu Allah, o da bıraktı asa’sını. İşte o an asa bir anda uzun, kocaman bir yılan olmuş yerde sürünüp kıvrılmaya başlamış ve Musa Aleyhisselam’ın korkmasına sebep olmuştu.

Bunun üzerine yüce Allah: “Tut onu, korkma! Biz onu eski durumuna getireceğiz.” (Taha suresi: 19 ve 21. Ayetler) buyurdu.

Musa Aleyhisselam Yerdeki yılanı eline alınca yılan tekrar asa haline döndü.

Hemen akabinde “Elini koynuna sok, diğer bir mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın.

Bununla sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım.” (Taha suresi: 22 ve 23. Ayet) buyurdu.

Musa Aleyhisselam bu emri de yerine getirdiğinde elinin bembeyaz olduğunu ve karanlıkta parlamaya başladığını görünce yine korkuya kapıldı.

Yüce Allah “Elini kendine çek korkunda kalmasın.” (Kassas suresi: 32. Ayet) buyruğu ile elini geri çekince normale döndüğünü gördü.

Musa Aleyhisselam alacağını almış, göreceğini görmüştü. “Firavun’a git, doğrusu o azmıştır.” (Taha suresi: 24. Ayet) emrini alınca:

“Rabbim dedi, ben onlardan bir kişi öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkarım. Harun kardeşimin dili benden daha düzgündür.

Hazreti Musa ve İlk Tebliğ

Beni destekleyen bir yardımcı olarak onu da benimle beraber gönder. Çünkü beni yalanlamalarından endişe duyuyorum.” (Kassas suresi: 33 ve 34. Ayet) dedi.

Bunun üzerine Yüce Allah: “İstediğin sana verilmiştir.” buyurarak istediğini kabul ettiğini buyurmuştur.

Rivayetlere göre Musa Aleyhisselam’ın Kardeşi Harun’u istemesindeki sebeplerden bir kaçı:

Hazreti Masa’nın dilinde tutukluk olması ve bunu kendisinin de bilmesi, kardeşi Harun’un güzel bir konuşma kabiliyetine sahip olması ayrıca bir o kadar da sakin olmasıdır. 

Diğer taraftan Musa Aleyhisselam heyecanlı bir o kadar da sert bir yapıya sahip olmasıdır.

Artık Firavun’u hidayete davet etme zamanı gelmişti. Allahtan gereken emir ve desteği Alan Hazreti Musa ailesinin yanina gelerek beraberce Mısır’a doğru yola çıktılar.

Mısır’a varınca Harun Aleyhisselam’ı bulan Hazreti Musa yaşadıklarını olduğu gibi anlattı.

Beraberce Firavun’a gittiler. Kapıda bir zaman engellenmelerine rağmen nihayet içeri girebildiler.

Aldıkları emir üzerine: “Biz dediler, senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğulları’nı bizimle gönder ve azap etme.

Hem biz Rabbinden sana bir mucize ile geldik. Selam hidayete tabi olanlara olsun! Doğrusu bize vahy olundu ki, Peygamberleri yalanlayıp inkar edenlere ve imandan yüz çevirenlere azap vardır.” (Taha suresi: 47 ve 48. Ayet)

Firavun Hazreti Musa’yı tanıdı: “Biz seni çocukken yanımıza alıp Büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?

Sonunda yapacağını da yaptın. Sen nankör birisin.” (Şuara suresi: 18 ve 19. Ayet) dedi.

Bunun üzerine Allah’u Te’alanın dilindeki tutukluluğu gidermesi ile Musa Aleyhisselam: “Ben onu yaptım ama, o zaman cahillerdendim. Sizden korktuğum için de kaçtım.

Firavuna verilen cevaplar

Sonra Rabbim bana hikmet verip, beni peygamber yaptı. Başıma kaktığın o nimet, İsrailoğulları’nı köle ettiğinden dolayıdır.” ( Şuara suresi:20 ile 22. Ayetler)

Firavun iyice sinirleniyordu. Alaycı bir ifade ile: “Alemlerin Rabbi de nedir?” diye sordu.

Musa Aleyhisselam: “Kesin olarak inanacaksınız; bilin ki O göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbidir.” (Şuara suresi: 24.ayet) dedi.

Firavun o esnada yalnız değildi. Yanında vezirleri ve danışmanları vardı. Onlara dönerek: “işitiyor musunuz?” (Şuara suresi: 25. Ayet) dedi.

Ve “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delildir.”  (Şuara suresi: 27. Ayet) diyerek Hazreti Musa ile alay etti.

Hazreti Musa Firavun’u kesin delillerle Allah’ın varlığı ve birliğini tasdik etmeye davet edince büyük bir gurura kapılan Firavun:

“Benden başkasını İlah edinirsen, and olsun ki seni zindana kapatırım.” diyerek tehdit edince, Musa Aleyhisselam:

Sana apaçık bir şey getirmiş işlemde mi?” (Şuara suresi: 30. Ayet) diye sordu. İşte o an Firavun duraksadı.

Çünkü orda olan herkes olayları izliyordu. Cevap vermediği durumda itibarının gideceğinden korkan Firavun: 

“Eğer doğru söylüyorsan haydi getir onu” (Şuara suresi: 31. Ayet) dedi. “Bunun üzerine Musa asa’sını yere attı.

O ansızın bir yılan oluverdi. Bir de elini çıkardı, bakanlara pırıl, pırıl parlayan bir şey oluverdi.” (Şuara suresi: 32 ve 33. Ayet)

Firavun’nun korkusu

Firavun bir anda kahinlerin haber verdiği çocuk bu olmasın diyerek donup kaldı. Bir süre sonra:

“Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz!” dedikten sonra “Sizi sihiriyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” (Şuara suresi: 34 ve 35. Ayet)

Firavun ezildikçe ezilmiş, küçüldükçe küçülmüştü.

Bu ruh haliyle oradaki dalkavukları ile ne yapacağı yönünde konuşup, bir zaman belirleyerek tekrar gelmesi yönünde karara vardılar.

Yalniz Hazteti Harun ellerinde kalacaktı. Anlaşıp ayrıldılar.

Firavun Mısır’ın büyük şehirlerine adamlar yollayarak sihir müsabakasında en iyi sihirbazların bulunup getirilmesini istedi. (Şuara suresi: 36 ve 37. Ayet)

Musa Aleyhisselam da Buluşma zamanımız sizin bayram Gününüzde insanların toplandığı kuşluk vakti olsun demişti Firavun’a. (Taha suresi: 59. Ayet)

Çünkü Firavun: “Sihirbazlığınla bizi memleketinizden çıkarmaya mı geldin ey Musa? Şimdi bizde seninkine benzeyen bir sihri sana göstereceğiz.

Bizimle senin aranda bir vakit tayin et ki, sen de biz de düz bir yerde bulunalım, caymayalım.” (Taha suresi: 57 ve 58. Ayet) demişti.

Musa Aleyhisselam özellikle o günü seçmişti. Zira, kıpti’letin bayram günü hiç bir iş yapmadığını ve hep bir arada bulunduklarını biliyor ve herkes oradayken her kes gerçekleri görüp iman etsinler istiyordu.

Belirlenen gün gelip çatmıstı. Bir tarafta Firavun’un en gözde sihirbazları diğer tarafta  asa’sına dayanan Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam duruyordu. 

Sihirbazlar “Ey Musa! Marifetini ya sen koy ortaya ya da önce biz koyalım.”  dedilerse de Musa Aleyhisselam “Hayır siz koyun.” (Taha suresi: 65 ve 66. Ayet) dedi.

“Firavun’un hakkı için biz üstün geleceğiz.” (Şuara suresi: 44. Ayet) diyerek ellerindeki ip ve değneklerini yere attılar.

Sihirbazların imana gelmesi

Kalabalık olan sihirbazlar hep birden ellerindeki ip ve değneklerini yere atınca meydan adeta bir biri üzerine binmiş yılanlarla doluymuş gibi göründü.

Musa Aleyhisselam onlara: “Bu sizin yaptığınız sihirdir. Fakat Allah onu boşa çıkaracaktır.

Allah bozguncuların işini elbette düzeltmez. Günahkarlar istemese de Allah, sözleriyle Hakk’ı ortaya çıkaracaktır.” (Yunus suresi: 81 ve 82. Ayet) dedi.

“Bunun üzerine Musa da asa’sını attı. Onların uydurduklarını yutmaya başlayıverdi.” (Şuara suresi: 45. Ayet)

Evet Hazreti Masa’nın asa’sı sihirbazların ortaya attığı neyi varsa yutup yok etmeye başlamış, Musa Aleyhisselam işi biten asa’sını eline alınca da eski hâline dönmüştü.

Böylece Hak yerini bulmuş, sihirbazların yaptıkları hiç olup gitmiş, yenilmiş ve küçük düşmüşlerdi.

O güne kadar devrin en büyük sihirbazları bile böyle bir şey ne görmüş ne de duymuşlardı.

Her tür Sihirbazlığın en ince detayını bilen sihirbazlar bile gerçekleri görüp yapacak hiç bir şeyleri olmadığını anlamışlardı.

“Hep beraber secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik.”  (Araf suresi: 120 ile 122. Ayetler) demekten başka birşey yapamadılar.

Oysa onlar oraya Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam’ın Rabbimin inkar ve onlarla mücadele edip kazanmak için gelmişlerken şimdi kendileri iman etmişlerdi.

Değerli RadyoSen Ailem ilk sohbet konumuza başlarken Musa Aleyhisselam’ın hayatının çok uzun ve ibret dolu olduğunu belirtmiştim.

Dolayısıyla sizleri sıkmanak için bu sohbetimize de burada bir virgül koyup yeni bir konuda sohbete kaldığımız yerden devam etmek istiyorum.

Yeni sohbete kadar En güzele emanet olun diyor ve en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

80 / 100

Yorumlar

  1. Dilara 1 Ağustos 2018
    • NAKKAS 1 Ağustos 2018
  2. ELmAS 1 Ağustos 2018

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.