mirc komutları

74 / 100

Mirc komutları internet ortamında ister sunucu sahibi olsun, ister admin ya da hangi görev ve yetki de olursa olsun, her zaman birinci öncelik başvurması gereken komutlardır.

Mirc komutları

Mirc komutları birinci bölüm:

Merhaba Arkadaşlar bu işe ister yeni başlasın ister içinde olsun herkese lazım olacak mirc komutlarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Userlerin Nicklerini Zorla Değiştirmek

/os raw svsnick eskinick yeninick 0:0

Servicesleri Konuşturmak

/os raw :services privmsg #kanal mesaj

Yeni Bir Services oluşturmak İçin

/os raw nick yeniservis 1 1 username

Oper Eklemek

/os admin add Nick

Oper Silmek

/os admin del Nick

adminleri Listelemek

/os admin list

İrcop Eklemek

/os oper add Nick

İrcop Silmek

/os oper del Nick

İrcopları Listelemek

/os oper list

Operi aktif Etmek

/oper nick şifre

Operi Deaktif Etmek

/mode nick –o

Gline atmak

/gline *@ip sebep

Gline açmak

/gline -*@ip

Gzline atmak

/gzline *@ip sebep

Gzline acmak

/gzline -*@ip

Server Durumu

/map ya da /lusers

Kline Listesi

/stats k

Gline Listesi

/stats g

Sqline Listesi

/stats q

Mirc komutları Kullanılan Tüm Modeleri Göstermek

/stats m

Total Durum

/stats t

En son Update Edilen Tarihi Verir

/stats u

Oper Ve adminleri Listeler

/stats o

Bu Küçük L Harfi La Server İp Ve Kullanilabilecek Portlar Mevcuttur

/stats l

Link Durumunda Serviceslerin Kimde Olduğuna Bakılır

/stats c

V-Line listesini Gosterir Yani DCC İle Yollanmasi Yasaklanmis Dosyalar

/stats v

Socks İle Bağlanabilecek adresler

/stats e

Sunucu Yükü Listesi

/stats W

Hat Kullanımı

/stats ?

Sunucunun ismi Mesajınız Tüm Kullanıcılara özel Mesaj Atar

/describe $*

Services ve Network’un durumu

/os stats all

Kanal Modlarnı Düzenlemek

/os mode #kanal mode

Kanaldan Nicki atmak

/os kick #kanal nick

akile almak

/os akill add zaman @host +ip sebeb nick

akili Silmek

/os akill del @*mask*

Mirc komutları ikinci bölüm:

akil Listelemek

/os akill list

Nicki Sqlineye almak

/os sqline nick sebep

Nicki Sqlineden Silmek

/os sqline del nick

İstediğin Dosya Gönderimini Yasaklamak

/os vline add file sebep

Nicki Zombiyeye Eklemek

/zombie nick (?)

Nicki Zombieden Kaldırmak

/unzombie nick

Operservi çıkartmak Geri Getirmek

/os restart şifre

Rehash Cekmek

/rehash

Serveri Kapatmak

/die diepass

Restart çekmek

/restart restartpass Servisler Gidip Gelir

Networka Bağlananan Kullanıcıya Oto Mesaj

/os logonnews add mesaj

Logonnewsi Silmek

/os logonnews del silinecek-no mesaj

Logonnewsi Listelemek

/os logonnews list

Operini Giren Yetkili Mesajını görsün

/os opernews add msj

Operini Giren Yetkili Mesajını görmesin

/os opernews del numara (all)

Opernews Mesajlarını Listelemek

/os opernews list

Jupe atmak

/os jupe (Sunucu daha önceden link edilen server jupe edilirse os squit atar)

Server Uzerinde Değişiklik Yapılmasın

/os set secenek on/off

/os set readonly on/off (ßu komut aktif olursa serverde değişiklik yapılmaz sadece drop

forbid kullanılabilir)

Server üzerinde Her Değişikliği Kaydetmek

/os set debug on/off

Services Veri tabanını Update Etmek

/os update

Server ana Makinada Sorun çıkarsa Yapılır

/os quit

Başkasına admin Vermek ve almak

/os raw svsmode nick +o

/os raw svsmode nick –o

/os raw svsmode nick +NTOAaoyt

/os raw svsmode nick -NTOAaoyt

Flag Eklemek

/os raw svsmode nick +flag

Sahte Services admin Eklemek

/os raw svsmode nick +oigsaAfrxh

Servicesi Kanaldan çıkartmak

/os raw :services part #kanal

Servicesi Kanala almak

/os raw :services join #kanal

Servicesle Kanaldan Birine Op Vermek

/os raw :services mode #kanal +o nick

Whois Yazmak

/os raw swhois nick msj

Userlerin Modlarini Değiştirmek

üçüncü bölüm

/os raw svsmode nick +modelar / -modelar

Serviceslerle Kanalda Mode Uygulatmak

/os raw :services mode #kanal +modelar / -modelar

Serviceslerle Kanaldan attırmak

/os raw :services kick #kanal nick sebep

Serviceslerle Topic attırmak

/os raw :services topic #kanal msj

Serviceslerle Op Yapmak

/os raw :services mode #kanal +o nick

Serviceslerle Ban attırmak

/os raw :services mode #kanal +b nick

Sahte Server admini Yapmak

/os raw svsmode nick +A

Modeler Uyqulamasi Op Voice Ban vs

/os mode #kanal +o nick

/mode #kanal +o nick

/os mode #kanal –o nick

/mode #kanal –o nick

/os mode #kanal +v nick

/samode #kanal +v nick

/samode #kanal +b nick

/cs mode #kanal +b nick

Başkasının admin yetkisini almak

/os raw svsmode nick -o

Online İrcop ve adminleri Göstermek

/ircops online (?)

Network admin Eklemek

raw write ircd.conf O:*:sifresi:nicki:NTOoa:0

İrcop Eklemek

raw write ircd.conf O:*:sifresi:nicki:OoH:0

/os oper add nick

/rehash

Kill atmak

/kill nick sebep

Kline atmak

/kline nick sebep

Kline açmak

/kline -*@ip

/unkline nick (cr serveri icindir)

/kline -*@ip ya da nick

akil atmak

/akil nick sebep (cr serveri icindir)

/os akil add nick ya da ip

akil açmak

/rakill nick (cr serveri icindir)

/os akil del nick ya da ip

Gline atmak

/gline nick@host

Gline açmak

/remgline nick (cr serveri icindir)

/gline -*@ip ya da nick

İgnore Listesini Görmek

/stats i

İgnore Listesini Temizlemek

/rehash kill

Sqline Listesine bakmak

/os sqline list

Nick Yasağını Kaldırmak

/ns drop nick

Yasaklı Nickleri Görmek

/stats q

Yasak Kanalları Görmek

/cs sqline #kanal list

Oper şifresini öğrenmek

/oper nick getpass

Nick Gözükmesin

/mode nick +S | -S

dördüncü bölüm:

Kaç Serverin Birleştiğini görmek

/map

Serverde Kaç Kişi Olduğuna Bakmak

/lusers

Serverin Motdunu Görmek

/motd

Server İp Bilqisini almak

/dns server örnek ile /dns www.Radyosen.com

Kişiye Zombie atmak

/os zombie nick /os unzombie nick acmak

Botları Kanalda Konuşturmak

/os raw :services privmsg #kanal msj

Botları özelde Konuşturmak

/os raw :services privmsg nick msj

Bot Oluşturmak

/os raw nick botnicki 1 1 ident host ip services.domain aciklama

Botları Kanala almak ve çıkarmak

/os raw :botnick join #kanal

/os raw :botnick part #kanal

+g Flagı Olanlara Mesaj atmak

/locops mesaj

+b Flagı Olanlara Mesaj atmak

/chatops mesaj

Tüm Server adminlerine Mesaj atmak +A

/adchat mesaj

Operlerin Servere Gönderdiği Mesajları Okumak

/snotes <#>

Server ve ya Kullanici Hakkında bilgi almak

/trace

Yeni Host almak

/newhost yenihostunuz

Kendini Sahte Network admin Yapmak

/os raw svsmode nick +NTSO

Serverden Herkesin Banını açmak

/clearkills (cr serverleri icindir)

Kendi Serverimizi Baksa Servere bağlamak

/connect name.of.server.to.connect misal /connet irc.Radyosen.com

Services Nicklerini Değiştirmek

/os raw :botnick nick yeninick

Botları admin Yapmak

/os raw :botnick mode botnick +NTSO

Botlarla Voice Op Vermek

/os raw :botnick mode #kanal +o nick | +v nick

Botlarla Kanaldan attırmak

/os raw :botnick kick #kanal nick sebep

Nick Yasaklamak

/ns forbid nick sebep

Nick Yasağını açmak

/ns drop nick

sqline Listesine Bakmak

/os sqline list

Tüm Kullacilara Global Mesaj atmak

/os global mesaj

Services Ve Networkun Durumunu Görmek

/stats all

akile almak

/os akill add zaman @hostmask+ip sebeb

akili Silmek

/os akil del @*mask*

akil Listesini Görmek

/os akill list

Dosya Gönderimini Yasaklamak

/os vline add file sebep

Beşinci bölüm

Links

/stats y

Map Serverlerin Kimde Olduğunu Görmek

/stats c

V-Line Listesini Gösterir Dcc İle Yasaklanmış Dosyalar

/stats v

Socks İle Bağlanabilecek adresleri Görmek

/stats e

N-Line Listesini Görmek

/stats N

O-Line Listesini Görmek

/stats O

Sunucu Yükü Listesini Görmek

/stats W

Hat Kullanimini Görmek

/stats ?

Görünmezlik Modu

/os raw svsmode nick +S

Herhangi birini Kanala almak-çıkarmak

/sajoin nick #kanal

/sapart nick #kanal

Hostunu Değiştirmek

/sethost yazı yazı

Kanal şifresini öğrenmek

/cs getpass #kanal

Nick şifresini öğrenmek

/ns getpass nick

Tüm Kayıtlı Nickleri Görmek

/ns list *@*

Nick Görünmemesi İçin

/os raw svsmode +İ

Giriş-çıkış mesajlarını görmek

/mode nick -c

Nicki autokille almak

/akil nick sure

Kanal Kapatmak

/cs close #kanal sebep

Kapatılan kanalı açmak

/cs reopen #kanal

Kanal Founderini Değiştirmek

/cs ftransfer #kanal nick

Nick Kapamak

/os qline add nick sebep

Kullanılamaz Durumdaki Nickleri açmak

/unqline nick

Nickin Tüm Kanallarındaki accessini Tek Komutla Silmek

/ns wipe del nick

Server Genelinde Hiç Bir Kanalda Op Olmamak için

/ns set noop on

Sizden Habersiz Kimse aop ve ya Access Eklemesin

/ns set authorize autodecline chanlists on

Shun atmak-açmak

/shun nick sebep /shun *@ip sebep

/shun -*@ip ya da nick

/shun –nick

Zline atmak-açmak

/zline nick sebep /zline *@ip sebep

/zline –nick /zline -*@ip

Kline atmak-açmak

/kline nick sebep /kline *@ip sebep

/kline –nick /kline -*@ip

Kline Zline Gline Gzline Shun Listesine Bakmak

/stats k

/stats k

/stats k

/stats g

/stats s

Tüm Founderlere Memo atmak

/os sendmemo founders mesaj

Tüm aop ve Soplara Memo atmak

/os sendto #kanal aop mesaj

/os sendto #kanal sop mesaj

Mirc komutları altıncı  bölüm

Tüm Userleri Kanaldan atmak

/os mkick #kanal

Tüm Oplari Deop Ettirmek

/os mdeop #kanal

Statusu Tamemen Görmek

/umode +tchbL-x

Servicesleri Serverden Cçıkarmak

/squit services.domain.com/net/org

Sqline Listesini Düzenlemek

/os sqline view nick

Parametreler

Tur Parametre açıklama

Mirc komutları muhtelif mesajlar

pozel(query) mesajları
nozel-notice(query) noticeleri
ckanal Kanal mesajları
Nkanal-notice Kanal noticeleri
P part (kanaldan ayrılma) sebepleri
qquit(sunucudan ayrılma) sebepleri
ddccdosya ismi
away away mesajları
topic Kanal Başlıkları (topic)
Kullanıcı banı Nick!ident@host:realname

Mirc komutları Ceza Türleri

Tür açıklama

kill Kill Yer
tempshun TempShun Yer ağdan çıkınca Kalkar
shun Shun yer
kline Kline Yer
gline Gline Yer
zline zline yer
block Mesaj Hedefe Ulaşılmaz Enqellenir
dccblock Dcc Engellenir
viruschan Tüm Kanallardan çıkarılır Notice Tek Yapabilir

Kullanimi

/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza suresi] [sebep] [ifade]

Tempshun Ekle-Sil

/tempshun +nick sebep

/tempshun -nick

Svslusers Global ve ya Yerel En Yüksek Kullanıcısı Sayısını Değiştirmek İcin

/os raw svslusers sunucu <global max deqer> <local max deqer>

Svssilence Silence Listesini Gösterir

/os raw svssilence nick :maske

Svswatch Listesi Değiştirmek İçin Kullanılır

/os raw svswatch nick :<watch parametresi>

Svsfline Dosya Uzantısını Engeller

/os raw sunucu svsfline + dosya :sebep Eklemek İçin

/os raw sucucu svsfline – dosya Siler

/os raw sunucu svsflie dccdeny Listesini Temizlemek İçin

Svsmotd Servislerin Mesajlarını Değiştirmek İçin

/os raw svsmotd #:mesaj Eklemek İçin

/os raw svsmotd ! Siler

/os raw svsmotd ! :msj mesajı Siler Yenisini Eklemek İçin

Svsline Yasak Eklemek İçin

/os raw svsline +/- sebep :isim

Svso Kullanıcı O line Yetkilisiymiş Gibi Kipleri Kullanır

/os raw svso nick +kip Eklemek İçin

/os raw svso nick –kip Silmek

Mirc komutları yedinci bölüm

Svspart Kullanıcıyı Kanal ve ya Kanallardan çıkarır

/os raw svspart nick #kanal yada #kanal,#kanal1

Swhois Whois Bilqileri Değiştirmek

/os raw swhois nick :msj Eklemek İçin

/os raw swhois nick Silmek

Nick Dondurmak-Kaldırmak ve Listesi

/ns suspend + sure sebep

/ns unsuspend nick

/ns list * suspended

Forbid Listesini Görmek

/ns list * forbidden

Sqline Bilqisi Ve Listesi

/os sqline view

/os sqline count

Nicki Zaman aşımından çıkarma ve Kaldırma ve Listesi

/ns set nick noexpire on/off

/ns list* noexpire

Nickin auth Kodunu Görmek

/ns getauth nick

Yeni Bir auth Kodunu Oluşturmak

/ns setauth nick

Nickin auth Kodunu Silmek

/ns clearauth nick

auth Kodu Girmemiş Nickleri Listelemek

/ns list * noauth

şifreli Nickleri Listelemek

/ns list *

Nickin İp ini Görme Yolları

/whois nick ve ya /trace nick

Kanal Dondurmak ve açmak

/cs suspend +sure #kanal sebep

/cs unsuspend #kanal

Kanal Suspend Listesini çıkarmak

/cslist * forbidden

Kanal Listesini Görmek

/cs list *

kanal modeleri

Kanalı Zaman aşımından çıkarmak ve Kaldırmak

/cs set #kanal noexpire on/off

Kanaldaki Tüm Modeleri Ve Kullanici Modelerini Temizlemek (+h +o +v)

/os clearmodes #kanal all

Bir Nicki ve o Nicke Bağlı Cloneleri atma

/os killclones nick

Kanaldaki Herkesi Kicklemek

/os clearchan #kanal

Belirtilen Hosta Limit Koymak

/os exception add +sure *@ipnosu sayi(limit) sebep

İrcoplar Hariç Herkesi atmak

/os akillchan +sure #kanal sebep

Bağlı Serverlerin Haritasını Görmek

/os servermap

Root Erişimi

/os su sifre supass

ağa Sahte Bir Sunucu Bağlamak

/os jupe sunucu(serverismi) sebep

Debuq Supass ve Readonly Kullanımları

/os set debug on/off

/os set supass şifre

/os set readonly on/off

Servislerin Veri Tabanlarını Güncellemek

/os update ve ya /os update force

Servislerin Veri Tabanlarını Güncellendikten Sonra Kapatmak

/os shutdown

Servisleri Kapatmak

/os quit

Servislerin Konfiqurasyonunu Yeniden Okumasını Sağlamak İçin

/os rehash

Operin Başkasına İdent Host Ve Name Yapması

/chgident nick yeni İdent

/chghost nick yenihost

/chgname nick yeni name

Operin Kendine İdent Host Ve Name Yapması

/setident yeni İdent

/sethost yeni host

/setname yeni name

ayni İP den Bağlananları Bulma

/who +h ip

Bir İpten Girenleri Listelemek

/clones 1 Kac Kisi İse Ona Gore Yaparsin Misal ayni İpten 5 clone Var mi /clones 5

Kick atmak

/kick #kanal nick sebep

Operlere Memo atmak

/globalops mesaj

akill Eklemek Silmek ve Listesini Görmek

/os akill add +sure *@ip sebep

/os akill del *@ip

/os akill list

Szline Eklemek-Kaldırmak

/os szline add +sure *@ip

/os szline del *@ip

Tek Komutla Deop Olup Voice almak

/mode #kanal +v-o nick nick

3 Kişiye Voice Verip Kendini Deop Edip Voice almak

/mode #kanal +vvvv-o 1.nick 2.nick 3.nick Nickiniz Nickiniz

akil Eklemek

/os akill add +0 *@78.170.209.* DefoL

Sahte Flag alıp admin Olmak

/os raw svsmode Linda +N

Herkesi Kanaldan atmak

/Os masskick #Kanal Sebep

74 / 100

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.