Reenkarnasyon

83 / 100

Reenkarnasyon ya da Tenasüh veya en bilinen adı ile öldükten sonra ruhun başka bir bedende yeniden dünyaya gelmesi.

Reenkarnasyon nedir?

Reenkarnasyon

Değerli Radyosen.com Ailesinin birbirinden güzel insanları; bu günkü sohbet konumuz Reenkarnasyon. Hep duyarız ama hep de bir merak konusudur bu reenkarnasyon konusu.

Peki Reaekarnasyon nedir, reenkarnasyon var mıdır ya da neden bu konu arada da olsa önümüze konur. Bizler de Radyosen olarak her zaman olduğu gibi rahat durmadık ve bu olaya da Kur’an ve hadisleri de arkamıza  alarak burnumuzu bir sokalım dedik.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var emin olun reenkarnasyon öyle bir hale geldi ki ilim adamı adı altında ortada dolaşan ilahiyatçılarımız bu konuda şaklabanlık yapmak için adeta birbirleriyle yarışır hale geldiler.

Öyle ki olayı reenkarnasyon olayı olmadan kur’anı anlamak zordur demeye kadar getiren mi isterseniz, reenkarnasyon olayının aslında Allah’ın adaletinin bir göstergesi olduğuna kadar.

Hatta evrim teorisinin tartışıldığı bir programda emin olun abartmıyorum; bizim ilahiyatçılarımızdan biri aynen şu kelimeyi kullandı. Aslında İslam’da evrim kavramı vardır  ama Avrupalıların dediği gibi değil yaradılış zeytinden başlamış, zeytin evrimleşerek değişik evrelerden geçerek maymun olmuş oradan da insana dönüşmüş.

E Yuh be kardeşim! Madem ortaya bir yalan atacaksın az bir lokmalara böl de kolay yutulur olsun. Ha bir de DNA moleküler yapısı öyleymiş. Aslında tam tersi eğer iş moleküler yapısına gelirse insanın moleküler yapısına %98 uyan bok sineği var. Ne yani insan bok sineğinden mi türedi. 

Yapmayın Allah aşkına. Tamam anladık maaşınız yetmiyor, ek iş yapmanız lazım ama mübarekler şaklabanlığı seçmeyin ya hu. Anladık kendinize saygınız kalmamış ama bari İslam ve Müslümanlar’a bu saygısızlığı yapmayın bari.

Neyse konudan çıktık bir fren yapıp otobana geri dönelim.

Asıl konu Reenkarnasyon yalanı 

Değerli Radyosen Ailem; öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bedenlerin yaratılmasından önce dünyaya gelecek insan sayısı belirlenmiş ve ona göre ruh yaratılmıştır. Ne bir eksik ne bir fazla, hatta en son ruh bedene girip ömrünü yaşamadan da kıyamet kopmayacaktır.

Bakın dikkat ettiniz mi bilmem ama ben net konuşuyorum. Çünkü kur’ana göre konuşuyorum. Ve bunu da İnşallah sohbetimizin ilerleyen zamanlarında ayetlerle bunları göstereceğim. Yani işkembeden sallama olmaz bizde.

Kur’an reenkarnasyona nasıl bakıyor?

Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Allah tarafından vakti ve saati gelen ruh dünyaya gelir, kendisine ait olan bedenegirer, yaşar ve eceli gelince de ölüp berzah alemine gider. 

Dünyada yaşadığı hayata göre de ya cehennem çukurlarından bir çukurda ya da Cennet bahçelerinden bir bahçede kıyametin kopacağı asıl hesap gününe kadar bekler. Şimdi zümer suresi 58. Ayette yüce Allah onların ahiretteki  durumunu “Keşke benim için dünyaya dönüş imkânı olsa da iyilerden olsam” diye ne güzel anlatıyor değil mi?

Peki aranızdan kur’an okuyan muhakkak vardır, lütfen biriniz kalkıp 6666 ayet içinden şu veya bu ayet reenkarnasyon olduğuna delil diyebilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Zaten secde suresi 12. Ayet de “Rabbimiz! Gördük, işittik. Artık bizi dünyaya geri döndür de salih amel işleyelim.” buyurarak öyle bir imkan olmadığını söylüyor.

Yetmedimi efendim eyvallah bizde delil çok. Sebe suresi 51 ve 52. Ayete bakalım bir de: ” Onları can ve baş kaygısına düştükleri zamanı görmelisin. Artık kaçacak yerleri de yoktur. Çünkü yakın bir yerlerinden yakalanmışlardır.

O’na inandık demektedirler. Ama uzak yerden el sunup dünyaya döndürülmek nasıl mümkün olsun? Buyrulmaktadır. Zira ayetlerden de anlaşılabileceği gibi ahiretin inanma yeri değil hesap yeri olduğu apaçık anlatılmaktadır.

Yapmayın ya hu hala mı yetmedi! Peki Ali İmran suresi 185.Ayette bildirilen: “Her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak verilecektir.”  emri ilahisi için ne diyeceksiniz?

Değerli Müslüman

Değerli dostlar, güzel insanlar, sevgili Müslümanlar! Şunu sakın unutmayın. İnsan ilk yaratılış biçimiyle kıyamet günü hangi ruhu taşıdıysa aynı ruhla Allah’ın huzuruna çıkacaktır. Kimse kimseyi kandırmasın. Zaten Araf suresi 29. Ayette bildirilen: “İlk önce sizi yarattığı gibi, yine O’na döndürüleceksiniz.” Ayeti ile de Allah bunu açık biçimde anlatmıştır.

Kaldı ki hadi bir düşünelim bir ruh var, bu ruh önce Ali’nin sonra Veli’nin, oradan Haso’nun yetmedi Cemo’nun bedeninde dünyaya geldi. Peki; bu ruh hangi bedenle dirilecek ve hangi bedenden sorumlu tutulacak?

Cahiller Topluluğu

Bu cahiller topluluğu var ya neden yaratıldıklarını, nasıl yaratıldıklarını, ne kadar cahil olduklarını bilmedikleri için haşa Yaratan Allah’ı aciz ve güçsüz sanıyorlar. Be hey aptallar topluluğu! Hangi ağacın yapraklarını saydınız da diğer ağaçların yapraklarını eksik buldunuz? 

Yüce Allah’ın yanında bir ruh ile bir tüyü, bir insan ile bir yaprağı, koca evren ile bir çekirdeği yaratmak arasında ne fark var? Zira.. Bakara suresi: 117, Ali İmran suresi: 47 ve 59, En’am suresi: 73, Nahl suresi: 40 Ayrıca Meryem suresi 35 ve Yasin suresi 82. Ayetlerde ne diyor Allahu  Te’ala: Kun fe’aye kum. Yani ben bir şey dilediğimde dilediğim şeye sadece ol! Derim, o da hemen oluverir.

Ama bunlar Allah dururken nefislerine kul olmuşlar ya, eh karşılarında bir de cahil Müslümanlar buldular mı: yürü be koçum kim tutar seni. Nefisleri dehhh! Der bunlar da dört nala yalanla dolanla coştukça coşarlar.

Sonra karşılarına benim gibi bir zavallı çıkar arkadaş der bakın ortada ayet var hâdis var der yüzlerine vurur. Onlar da şapadak aptallaşır önce, fakat yine de nefislerine boyun eğip ben gibileri cehaletle suçlarlar. Hem Vallahi hem de Billahi sizin gibi alim olmaktansa şahsımca cahilliğim ile gurur duymakla kalmaz onur duyarım. 

Çünkü ben biliyorum ki; yüce Allah mü’min suresi 68. Ayette: “yaşatan ve öldüren O’dur. Bir işin olmasını diledi mi, ona sadece Ol!.. Der, o da oluverir.” Buyuruyor.

Lütfen aldanmayın

Çünkü ben biliyorum ki,  Yüce Allah Rum suresi 27. Ayette: ” Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O’dur. Ve bu O’nun için pek kolaydır.” Buyuruyor.

Çünkü ben biliyorum ki, Yüce Allah Kaf suresi 15. Ayette: “Biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır! Onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.” buyuruyor.

Çünkü ben biliyorum ki, Yüce Allah İsra suresi: 111. Ayette ” De ki: Çocuk edinmeyen, mülkünde hiç ortağı bulunmayan, acizlikten dolayı bir yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd olsun. O halde O’ nu tekbir ile yücelt.” buyuruyor.

Reenkarnasyon ya da Reankarnasyon yoktur

Ben bunları bilecek kadar cahilim Elhamdulillah! Çünkü ne Yaratana, ne dünyayı sadece benim için sonsuz nimetle donatan Allah’ımı acizlikle suçlayacak kadar nankör değilim. Çünkü onların yaptığı haşa küfre gider. 

Ve biliyorum ki Yüce Allah; bu gibi aslı astarı olmayan fikirleri yayanları ve öncülüğünü yapanları firavunu örnek göstererek nasıl cezalandıracağını Hud suresi 98 ve 99. Ayetlerde: “Firavun kıyamet günü milletine öncülük eder, onları Cehenneme götürür. Ne kötü yerdir onların gittikleri yer!

Hem burada hem kıyamet gününde lanete uğratılırlar. Ne kötü yerdir onların götürüldükleri yer! Buyurarak çok güzel biçimde anlatmaktadır.

Dolayısıyla yine Hud suresi 106. Ayette buyrulan: ” Bedbaht olanlar Cehennemdedirler. Onların orda bir soluk alış verişleri vardır ki!” diye anlatılan ve yine Kehf suresi 105. Ayette “İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve Onun huzuruna çıkmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları herşey boşa gitmiştir. Artik onlar için kıyamet günü hiç bir terazi tutmayız, onlara değer de vermeyiz.” buyurduğu akıllı insanlardan olmaktansa ben cahil kalmayı tercih ederim. Kimse kusura bakmasın.

Son olarak değerli Radyosen Ailesi slbu günkü sohbetimizi burada bitirirken, her zaman dediğim şeyi yinelemek istiyorum. Sizlerden ricam okumakla bırakmayıp, okuduklarınızı ne kadar çok kişi ile paylaşırsanız o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz.

Bunu diğer Müslüman kardeşlerimizden esirgemeyeceğinizi, yorumlardan geri kalmayacağınızı umuyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum

83 / 100

Yorumlar

  1. Nokta 9 Temmuz 2018
    • NAKKAS 11 Temmuz 2018
  2. ELmAS 17 Temmuz 2018

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.