Sohbet Komutları

80 / 100
Sohbet Komutları sohbet odasında kullanabileceğiniz IRC komutları hakkında yazılmış bir sohbet olup, Kanal operatörlerinin bilmesi gereken komutlar aşağıda listelenmiştir.

Sohbet Komutları
Sohbet Komutları

Sohbet odalarında yönetici seviyesinde bulunan founder, Sop ve Aop yetkisine sahip kişiler bu sohbet komutları kısmını iyice okuyup öğrenmelidir.

Herkes için lazım olacak sohbet komutları

Kanalı Kaydetmek

/cs register #kanal şifre, açıklama

Kanal Sahibini (Founder) Değiştirmek

/cs set #kanal founder nick 

Kanal Şifresini Değiştirmek

/cs set #kanal password yeni şifre

Kanal Açıklamasını Değiştirmek

 /cs set #kanal desc yeni açıklama

Kanal modlarını Kilitlemek

/ cs set #kanal mlock + – ntrispklmR

aop Sop Dışında Op Vermemek

/cs set #kanal opguard on / off

Sadece Soplar Access Eklesin

/cs levels #kanal set acc-change 100

auto +q İptal Etsin

/cs levels #kanal dis autoprotect

Giriş Mesajı 

 /cs set #kanal entrymsg msj

Kanal Sahibine Kanalının Şifresini atmak

/cs sendpass #kanal

Kanal Topicini İptal etmek ve sadece chanserv Topic Değişebilsin

/cs levels #Kanal dis topic

Kick/ban atılmayan kanal modu nasıl olmalıdır

/mode #kanal +Q

Topicin Silinmesini Engellemek 

/cs set #kanal keeptopic on / off

Kanal Url’sini ayarlamak

/cs set #kanal url web adresi

Chanserv İdentify Yetkisi

 /cs set #kanal ident on / off

Kanalı usere Kapatmak

/cs set #kanal restricted on / off

Topic Kilit İslemi

 /cs set #kanal topiclock on / off

 Kanalın Giriş  Mesajı

/cs set #kanal entrymsg giriş  mesajı 

Kanal Boş İken Op Verilmesi

/cs set #kanal leaveops on / off

Kanala Memo Gönderme Yetkisi

/cs set #kanal memo aop/sop/founder

Kanal Güvenliği

/cs set #kanal unsecure on / off

Sop yazmak ya da silmek

/cs sop #kanal add / del nick

aop Verme alma

/cs aop #kanal add / del nick

access Eklemek

/cs access #kanal add nick seviye,

  access Silme 

 /cs access #kanal del nick

access Listesi

/cs access #kanal list

akicke almak, akickten  silmek

/cs akick #kanal add / del nick | domain

Kanalınızı Silmek

 /cs drop #kanal şifre

 Founder Yetkisi Kazanmak

/cs identify #kanal şifre

Herkes için lazım 

url successor email entrymsg gibi Şeyleri Silmek

 /cs unset #kanal url /cs unset #kanal successor /cs unset #kanal e-mail /cs unset #kanal entrymsg

 Tüm accessleri Silmek

/cs access #kanal del all

accesslilerden Başkası  giremesin

/cs set #kanal restricted on/off

Takeover Korumasi

/cs set #kanal mlock +nt-ilkpms

Kanaldaki aop ve Soplari Toptan Silmek

 /cs aop #kanal clear /cs sop #kanal clear

Birine OP vermek

/cs op/deop #kanal nick

Kanal Bilgisine Bakmak

/cs info #kanal

Kanaldan Herkesi atmak

 /cs mkick #kanal

Herkesin Opunu almak

 /cs mdeop #kanal

Kanaldan Ban açmak

 /cs unban #kanal me / all

Kanal Gizli Bilgisi

/cs count #kanal

Kanaldaki Opun Bilgisi

/cs why #kanal nick

Kanal Listesini Görmek

 /list

Chanserv Listesinde Kanalı Gizlemek

 /cs set #kanal private on/off

accessi olmayanlar Op almasın

/cs set #kanal secureops on

Kanaldan atmak

 /kick #kanal nick

 Kanaldan Banlamak

/mode #kanal +b nick /host/ip vs

akick Listesini Sıfırlamak

/cs akick #kanal del all

 Kanala e-mail Eklemek

/cs set #kanal e-mail wwwRadyosen@gmail.com

Kanal Şifresini Değiştirmek

 /cs set #kanal password yeni şifre

Kanalı  İdentify Etmek

/cs identify #kanal şifre

Kanal Successora Eklemek

/cs set #kanal successor nick

 Kanal Successorunu Kaldırmak

/cs set #kanal successor

Kanala Msj atmak

/notice #kanal msj

Kanal Oplarına Msj atmak

 /onotice #kanal msj

İnvite Yapmak

 /cs invite #kanal

Kanaldan Herkesi atmak (masskick)

/cs clear #kanal users

Kanaldan Tüm Opları  almak Banları açmak Userleri atmak Voiceleri almak qibi

/cs clear #kanal ops/ban/users/voices

Set Komutu Uygulamak

 /cs set #kanal parametre (keeptopic,topiclock,entrymsg,secureops,opnotice,o pguard vs

Herkesi Deop yapmak

/cs mdeop #kanal

 Herkesi atmak

 /cs mkick #kanal

Kanalın Set ayarını yapmak

/cs set #kanal moduls

Kanalı Başkasına devretmek

/cs set #kanal founder nick

 Kanal Şifresini Değiştirmek

 /cs set #kanal password yeni şifre

Kanal açıklamasını Değiştirmek (description)

 /cs set #kanal desc yeni açıklama

Herkes için lazım olacak sohbet komutları

Kanala İdent Eklemek

/cs set #kanal ident on/off

Kanala Girmek

/join #kanal

Kanalın Sürekli Kayıtlı  Durması

/cs hold #kanal

Kanalın Kayıtlı Olmasını Önlemek

 /cs unhold #kanal

Kanala Getpass ve Setpass Önlemek

/cs mark #kanal

Kanala Getpass ve Setpass Önlemini Sağlamak

 /cs unmark #kanal

Entrymsg Mesajı

 /cs send #kanal msj

Chanserv Yardimi İçin

 /cs help

Mode İşlemleri

 /mode #kanal +b nick /mode #kanal +v nick gibi ugulama yapabilirsiniz

Kanal Oplarina mSj

/omsg #kanal msj

Kanala İnvite Edilmek

/invite nick #kanal

Topic Değiştirmek

/topic #kanal yenikonu

Kanal Giriş Msj Değiştirmek

/cs set #kanal entrymsg

Birini Kanaldan atmak

 /cs kick #kanal nick

E-mail adresi Eklemek

/cs set #kanal e-mail

 Kanala Topic atmak

/cs set #kanal topic

Kanal Modlarını Kilitlemek

 /cs set #kanal mlock modlar

Kanalda Listede Olmayanlar aop olmasın

/cs set #kanal secureops on/off

Leave Komutunu açmak

/cs set #kanal leaveops on/off

Opnotice Özeliğini acmak

/cs set #kanal opnotice on/off

Topici Sadece Founder Değişebilsin

 /cs set #kanal topiclock founder

Kanala Limit Koymak

 /cs set #kanal mlock –l

Kanali Kimse Yönlendirmesin

 /cs set #kanal –O

Kanala Her giren Voice alsin

/cs set #kanal autovop on/off

Kanala Her Giren Op Olsun

/cs set #kanal leaveops on/off

Kanal Korumasını açmak

 /cs set #kanal enforce on/off

Kanal Zaman aşımından Engellemek

 /cs set #kanal noexpire on/off

Kanalda Yetki(access) Ekleme Durumu

/cs set #kanal xop on/off

Chanserv Yardımı İçin

 /cs help /cs help commands /info chanserv

Kanalların Hepsinden Çıkmak

 /join 0 /partall

Kanaldan Kişi atılınca Sebep Gözükmesi İcin

/cs set #kanal signkick on/off

Kanaldan atılınca Sebep Gizlensin

/cs set #signkick level

 Op-Deop Olduğunda msj Gitsin

 /cs set #kanal opnotice on/off

Peace Komudu acc Seviyesi Eşit Olanlar Birbirini atamaz

/cs set #kanal peace on/off

Entrymsg msj Silmek

/cs unset #kanal entrymsg

Kanaldaki 3-5 ile 6-9 Listesini Görmek Oplar Soplar icin

/cs aop #kanal list 3-5,6-9 /cs sop #kanal list 3-5,6-9

 Nickin Kanalımda Seviyesi nedir

 /cs status #kanal Nick

Herkes için lazım olacak komutlar

Kanalin +i Moduna Girmek

/cs invite #kanal

Kanalda Yetkim var Banlıyım Nasıl Kaldırırım

/cs unban #kanal

a Kanalında 20 Kişi Olunca 21. Kişi b Kanalına Girsin

 /cs set #a mlock +lL 20 #b

Kanalı konuşmaya Kapatmak

/cs mode #kanal +m ya da

/mode #kanal +m

Kanalda Kayıtsız Nickler Girmesin

/cs mode #kanal +M ya da

/mode #kanal +M

 Kanala Şifresiz Nickler Girmesin

/cs mode #kanal +R ya da

/mode #kanal +R

Kanala Sadece 8 kişi Girsin

/mode #kanal +l 5

Kanalda Nick Değişmesine 

 /mode #kanal +N

 Kanalda Renkli yazı Yasak Olsun

/mode #kanal +c

 Kanalda Renkli Yazi Renksiz Olsun

/mode #kanal +S

Kanalımı Gizlemek İstiyorum

 /cs set #kanal private on/off

Kanalda accessi Olmayan Op Olmasın

 /cs set #kanal secureops on/off

 Kanalı Güvenli Moda almak

/cs set #kanal secure on/off

Kanalda deop devoice de halfop deprotect Edilenleri Notice Olarak Bildirmek

/cs set #kanal opnotice on/off

url successor email entrymsg gibi Şeyleri Silmek

 /cs unset #kanal url /cs unset #kanal successor /cs unset #kanal e-mail /cs unset #kanal entryms

Clear Komutu Kullanmak

/cs clear #Kanal modes (Kanaldaki bütün modelleri sıfırlar.)
/cs clear #Kanal users

(Kanaldaki bütün Userleri atar.)
/cs clear #Kanal bans ( Kanaldaki Banları açar.)
/cs clear #Kanal ops ( Kanaldaki bütün opları deop yapar.)
/cs clear #Kanal voices ( Kanaldaki bütün voiceleri devoice yapar.)

Tek Bir Komutla aynı anda 5 Kanala Girmek
/join #kanal1, #kanal2, #kanal3, #kanal4, #kanal5

Chanservden Topic attırmak

/cs #kanal topic

Kanalımdaki Successor E-mail Url Entrymsg İnfosundan Nasıl Kaldırırım?

/cs unset #kanal secenek

Kanalda Kimse Kimseyi Deop Edemesin

 /cs set #kanal endorce on/off

Chanserv Deop Ettiğinde Kimin Deop Ettiğini Görmek İçin

/cs set #kanal opnotice on/off

Kanalımı Baska Bir Kanala Yönlendirmek İstiyorum

 /cs set #kanal mlock +Ll 1 #yönlenecek kanal

Kanalda Voice Vermek

/cs voice #kanal nick

Kanalda Halfop Vermek

/cs halfop #kanal nick

Kanalda Protect Vermek

/cs protect #kanal nick

Kanalda Owner Vermek

 /cs owner #kanal nick

Herkes için lazım olacak  komutlar

Devoice Dehalfop Deprotect Deowner Deop Ettirmek

/cs devoice #kanal nick

/cs dehalfop #kanal nick

/cs deprotect #kanal nick

/cs deowner #kanal nick

/cs deop #kanal nick

Hop ve Vop Eklemek

/cs hop #kanal add nick /cs vop #kanal add nick

 Kanal Otovoice ayarını Yapmak

 /cs levels #kanal set autovoice 0

Kanalı daima +m de Birakmak

/cs set #kanal mlock +ntm

Renkli Yazıyı açmak

 /cs set #kanal mlock +nt-CS

Founderden başka Kimse Access yazamasın

/cs levels #kanal dis acc-change

Bütün Banları Temizlemek

 /cs clear #kanal bans

Kanala Msj Normal Userler için

/cs send #kanal msj

Kanaldaki Modu Tek Komutla Silmek Misal Tüm Vopları Silmek

/cs hop #kanal clear

Oto Vop Etmek

/cs set #kanal autovop on/off

+i de olan bir kanala dışarıdan nasıl ileti gönderebilirim?

/knock #kanal mesaj

Kanala msj atmak için kullanılan komut nedir?

/me mesaj

80 / 100

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.