Cehennem

78 / 100

Cehennem onların hepsinin buluşma yeridir. O Cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapı onlardan bir kısmı için taksim olunmuştur.kiCehennem

Cehennem denilen en büyük azap yeri

Değerli Radyosen Ailesinin güzel insanları bir önceki sohbetimizde  Cennet ve Cennet nimetlerinden söz etmiştik.

Bu günkü sohbet konumuzda da Cehennem konusuna yine her zaman olduğu gibi Kur’an ve hadisler ışığında bir bakalım istedik.

İlk baştaki ayetten de anlaşılabileceği gibi Cehennemin yedi kapısı vardır.

Yüce Allah cehennemin şiddetinden söz ederken yine cenneti anlatan ayetlerde olduğu gibi, kuluna mecazi örneklerle gelmesine rağmen, oradaki şiddetten söz ederken genellikle mantığın bile alamayacağı şiddette olduğunu göstermek için Kehf suresi 100 ve 101. ayetlerinde mealen: 

“Gözleri bizim öğüdümüze yani tavsiyemize kapalı olan ve öfkelerinden O’nun dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere o gün Cehennemi öyle bir gösteririz ki !!!”

Buyurarak o azabın aslında hiç bir mantığa sığmayacak kadar büyük olduğunu anlatmaktadır.

Diğer taraftan da Murselat suresi 32 ve 33. Ayetlerinde: “O ateş öyle kıvılcımlar atar ki; her biri saray gibidir, sanki kıvılcımlar sarı develer gibidir.”

buyurarak Cehennem azabı konusunda bilgi vermektedir.

Değerli Müslüman kardeşlerim; Hani hep içimizde sahte bir kahraman vardır ya asan, kesen, biçen ama nedense en süper şaklaban olan, bakın o konuda Meryem suresi 86. Ayet ne buyurmaktadır:

“Suçluları, yani cehennemi hak edenleri suya götürür gibi Cehenneme süreriz.” Yine fussilet suresi 19.ayette: 

“Allah’ın düşmanları o gün toplanır ve Cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadır.”

Peki o gün bunlar yaşanırken dünyada en büyük kahraman benim diye ahkâm kesen nefis o gün ne yapacaktır? 

Cehennem

Bu konuda da Şur’a  suresi 45. Ayette:” Aşağılıktan başları öne eğilmiş, utançlarından başlarını kaldırmadan etraflarına bakıp sıranın kendilerine gelmesini beklemektedirler.”

Sohbetimize en çok hata yaptığımız bir konu ile devam edelim isterseniz.

Nedense Cehennem denince aklımıza gelen ilk ve tek şey cehennemin sadece ateş olduğu ve günahkar olanları yaktığı gelir.

Oysa ki insanı sıkacak, üzecek, bunaltacak ne varsa hepsi cehennem azabı içinde yer alır.

En büyük Azap yeri

Ateş dalgaları, iğrenç kokular, yürekleri parçalayan çığlıklar, vahşi hayvanlar arasında katran gömlekler içinde; demir topuzların, kırbaçların, zincirlerin şiddeti altında kıvranıp dururlar.

Yanan bedenlerin kokusu o derece tahammül edilemez bir hale gelir ki o kokulardan rahatsız olanlar dünyada iken canımı vermekten cekinmem dediklerine lanetler yağdırır.

Yemek diye cehennemde yetişen zakkum adında bir ağacın meyveleri onlara verilmiştir. Fakat ne acıdır ki; o meyveyi yiyen doymak yerine daha çok açıkır.

Kısaca yemek bile cehennemdekileri doyurmak için değil azap için vardır. Azabın hararetinden ciğerleri Yandıkça kendilerine kan, iltihap ve kaynar sular içirilir.

Cehenneme gidenler için tüm Rahmet ve acıma duyguları kaldırılmış sadece azap vardır. O azaplar ki aklın ve mantığın anlamadığı ve asla da anlayamayacağı.

Düşünün ki vücuda batırılan ateşten çiviler mi istersiniz yoksa ateşten makaslarla derinin yüzülmesi mi; katır büyüklüğünde yengeçler mi yoksa deve büyüklüğünde akrepler mi? Bunları anlatmak emin olun bizim Hoşumuza gitmediği gibi Allahın da hoşuna gitmediği bir gerçektir. 

Fakat Yüce Allah bu azabı yaşamamamız için hayatta iken silkinmemiz toparlanmamız ve bu azaplardan kurtulmamız için yüce kitabında bizleri uyarmaktadır.

Sadece ateşin olmadığı yer

Yine düşünün ki; orada dünyada kuzey kutbundaki soğukları aratacak soğuklarla azaplar vardır. Hele ki o azaplar içinde cennette olanların yaşadıklarını görmek, hele ki yüce Allah onlara görünürken cehennemde olanların Allahı görememesi azapların en büyüğü olarak karşılarına çıkar.

Yaşadıkları onca acının, çektikleri azabın tek sebebinin kendileri olduğunu bilmek, dünyada hayali zevklerin peşinde gezip o azabı hak ettiklerini düşünmeleri onlar için bir işkenceden farksızdır.

O günü o acıyı bakınız Kur’anı Kerim furkan suresi 13 ve 14. Ayetler nasıl anlatmaktadır: Elleri boyunlarına bağlanarak o ateşin dar bir yerine atıldıklarında, orada ölümü çağırırlar. Onlara “bu gün bir ölüm çağırmayın bir çok ölüm çağırın!! Denir.”

Yine; Fatır suresi 36. Ayetinde yüce Allah “ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler, kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her nankörü işte böyle cezalandırırız.” buyurur.

Değerli Radyosen.com Ailesi bu sohbetimize burada bir virgül koyalım isterseniz.

Fakat nasip olursa başka bir sohbetimizde biz susalım Kur’an cehennem hakkında neler söylemiş onları paylaşalım dilerseniz diyerek sizleri en emin olan Allaha emanet ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum

78 / 100

Yorum Bırak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.